ОУ "Алеко Константинов" - гр./с. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

Моля, въведете ЕГН на ученика